ETUSIVU | FÖRSTSIDAN PALVELUT | TJÄNSTER YHTEYSTIEDOT | KONTAKT

Rakennusliike Leif Österholm tarjoaa monipuolisia rakennusalan palveluita ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella alalta. Päämääränämme on aina tyytyväinen asiakas, minkä vuoksi käymme tarvittaessa kaikki yksityiskohdat läpi asiakkaan kanssa ennen työn aloittamista. Näin saavutamme parhaan mahdollisen ja asiakkaan haluaman lopputuloksen. Olemme erikoistuneet saaristorakentamiseen ja toimineet muun muassa Inkoon saaristossa jo 15 vuoden ajan.

Byggtjänst Leif Österholm erbjuder mångsidiga, yrkeskunniga tjänster inom byggbranchen, med tiotals år av erfarenhet. Vi strävar alltid efter en nöjd kund, varigenom vi detajerat går igenom projetet innan vi påbörjar det. På detta vis når vi det bästa resultatet för kunden. Vi är speciliserade på skärgårdsbyggnad o har verkat i Ingå med omnejd i över 15 år.

Uudisrakentaminen on termi, jolla tarkoitetaan kokonaan uuden rakennuksen rakentamista. Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa teollisuushallit, omakotitalot, vapaa-ajanasunnot, saunat, autotallit, varastot ja ulkovajat.

Nybyggnad är en term som betyder att man utför ett nytt byggprojekt från grund till tak. Som exempel industrihallar, egnahemshus, fritidsbostäder, bastur, garagen, förråd och lider.

Laajennusrakentamisessa laajennetaan jo olemassa olevaa rakennusta lisätilan saamiseksi. Hyvä esimerkki ulkorakennuksen laajentamisesta on autotalli, jota laajennetaan rakentamalla sen yhteyteen ulkovarasto. Omakotitalon perinteisin laajennus lienee rakennukseen tehtävä lisäsiipi.

Vid tillbyggnad förstorar man en redan befintlig byggnad, för att få mera utrymme. Ett bra exempel är att förstora bilgaraget, så att man får ett sammanhängande förråd. En traditionell tillbyggnad av egnahemshus är att bygga en exra flygel till huset.

Saneeraus- eli korjausrakentamisella tarkoitetaan jo olemassa olevan rakennuksen korjaamista tai saneeraamista. Saneeraustyön määrä voi vaihdella suuresti kohteen ja halutun lopputuloksen mukaan. Suurimmissa saneeraustöissä rakentaminen täytyy aloittaa lähes nollasta, esimerkiksi myrskytuhon tai tulipalon jälkeen. Korjausrakentamisella voidaan myös saneerata vain rakennuksen tiettyjä osia säilyttäen samalla esimerkiksi huoneiden tai julkisivun historiallinen ulkoasu ja luonne. Tunnetuin korjausrakennus lienee talon peruskorjaus.

Sanering eller reparation betyder att man reparerar en befintig byggnad. Saneringen omfång kan variera kraftigt, beroende på önskat slutreultat. I större Saneringens börjar man nästan från nollpunkt, t.e.x efter stormskada eller eldsvåda. Med reparationsbyggnad kan man sanera bara vissa delar av byggnaden och bevara t.e.x. rummets eller fasadens historiska utseende. Mest kännda torde vara husreparationer/saneringar.

Asennustöissä asennetaan, vaihdetaan tai muutetaan uusia elementtejä tai materiaaleja rakennuksessa. Tällaisia töitä ovat muun muassa parketti- ja laminaattilattioiden asennukset sekä keittiökalusteiden ja -kaappien asennukset.

Vid monteringar installerar, byter, eller ändras nya element eller material i byggnader. Som exempel parkett eller laminatgolv, eller köksinredning o skåp monteringar.

Remontissa uusitaan rakennuksen ilmettä. Remonteista yleisimpiä lienevät erilaiset maalaus- ja tapetointityöt uuden ja huolitellumman ilmeen aikaansaamiseksi. Myös erilaiset sauna- ja kylpyhuoneremontit ilmeen nuorentamiseksi ja nykyaikaistamiseksi ovat suosittuja.

Vid renovering byter man en byggnads utseende. Typiska renoveringar är målnings- o tapetseringsarbeten, varvid man efterstävar ett frächare intryck. Våtrums- o basturenoveringar där man eftersträvar ett modernare intyck är populära.